Michal

Životopis- Michal K. 

- narodený 1979 v Malackách

- 1998 ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, SOU strojnícke

- 1997 horolezecký kurz a práce vo výškach na horskej službe Jasná

- 1998 horolezecký kurz a práce vo výškach pre pokročilých HS Jasná

- 1998 – 1999 služba v 5. Pluku špeciálneho určenia, zaradený ako prieskumník a korešpondent špeciálneho rádiového spojenia. Ako držiteľ osvedčení pre činnosti vo výškach som robil inštruktora prekonávania prekážok pomocou horolezeckej techniky. Absolvoval som pyrotechnický, taktický, strelecký, parašutistický výcvik a zoskoky na padáku OVP 80 a krídlo. 

- 1999 špecializovaný kurz na záchranu z výšky hĺbky a jaskýň, HS Jasná

- 1999 nástup do Hasičského Záchranného zboru ako hasič lezecký a letecký záchranár

- 2000 absolvovanie školy požiarnej ochrany Žilina

-2003 zaradenie do funkcie záchranár špecialista, vedúci lezeckej a leteckej skupiny. Mojou primárnou úlohou bol výcvik a príprava záchranárov na záchranu z výšky hĺbky, jaskýň a z vrtuľníka Do ukončenia služobného pomeru k 31.12.2015 som absolvoval všetky školenia týkajúce sa prace záchranára špecialistu a bol som zaradený do týmu posttraumatickej intervencie a psychologickej podpory. 15 rokov som bol členom  a vysadzovačom vrtuľníkovej hasičskej záchrannej služby.


Zúčastnil som sa a aj velil výjazdom k rôznym udalostiam, ako boli dopravné nehody, požiare, živelné katastrofy, ekologické havárie a iné.


Strávil som 1800 hodín v ostrom nasadení. Bolo mi udelene vyznamenanie za hrdinský čin za záchranu zranenej osoby po páde v ťažko prístupnej jaskyni a vyznamenanie za výnimočný profesionálny čin za záchranu človeka na stožiare elektrického  vedenia. 

- 2016 – 2019 práca inštruktora prežitia a špeciálneho výcviku 

           


2019 © prezijem.sk